بسته بندی شیشه ای

بسته‌بندی در ظروف شیشه‌ای سابقه زیادی در تاریخ بشر دارد. حتی می‌توان گفت استفاده از شیشه بعد از ظروف سفالی لعاب‌دار اولین ماده بهداشتی قابل استفاده در بسته‌بندی بوده است.
هرچند شیشه به‌طور ذاتی سنگین و حمل و نقل آن دشوار است ولی قابلیت‌های زیاد شیشه موجب می‌شود که این مشکلات را نادیده بگیریم. خنثی بودن شیشه از نظر واکنش‌های شیمیایی، شفاف بودن، نفوذناپذیری در برابر هوا، رنگ‌پذیری ساده شیشه در زمان ساخت و تحمل گرما، سرما و رطوبت توسط شیشه و در نهایت سطح صاف و دلپذیر آن دلیل اولیه انتخاب شیشه به‌عنوان گزینه اول بسته‌بندی می‌باشد.
شیشه به تنهایی نمی تواند معرف محصول باشد و برای این منظور نیاز به استفاده از لیبل یا یک جعبه پوششی است، با توجه به سطح صاف و یکنواخت شیشه تقریباً از تمام مواد قابل چاپ می‌توان برای لیبل گذاری و بسته‌بندی بر‌روی آن استفاده کرد.
در ایران به علت ارزانی و فراوانی سیلیس بهای شیشه بسیار معقول است ولی باید به ‌یاد داشته باشیم تولید ظروف شیشه‌ای برای تیراژهای زیر ۲۰،۰۰۰ عدد توجیه اقتصادی ندارد. البته نکته شایان ذکر، وجود ظروف شیشه‌ای با حجم و اندازه‌های متفاوت در بازار است که کمک می‌کند، بسته‌بندی شیشه‌ای برای تیراژهای کم هم به‌صرفه باشد.
گروه توسعه برند فهار با شناخت کافی از صنعت شیشه و شرایط کار در استفاده از ظروف شیشه‌ای، ضمن ارائه طرح‌های کاربردی و اجرایی می‌تواند با بهینه‌سازی هزینه و زمان، صنایع را در استفاده از بسته‌بندی شیشه‌ای راهنمایی و همراهی نماید.