نمونه کارهای طراحی لوگو

ما لوگو را تنها یک طرح بصری زیبا نمی‌دانیم. طراحی لوگو آمیزه‌ای از تحقیقات بازار و رعایت اصول زیباشناختی هر صنعت است که برای خلق شدن نیاز به داستان و فلسفه ساخت دارد. هزینه یک طراحی خوب بسیار کمتر از هزینه‌های غیرمستقیم یک طراحی بد است. در استدیو توسعه برند فهار طراحی لوگو، هنر حل مسأله از طریق تایپ، فضا، تصویر و رنگ است.