خدمات ما

ورود یک کالا به بازار نیازمند عبور از یک منشور چند وجهی شامل بازارسنجی، بازاریابی، خلق نشان تجاری، برندسازی و توسعه برند می‌باشد. طراحی صنعتی، هویت بصری، ذائقه مخاطب، طراحی بسته‌بندی، کاهش هزینه‌های پیش‌تولید و در نهایت شناخت مخاطب هدف برای ورود موفق کالای نهایی به بازار با در نظر گرفتن شرایط حمل و نقل لجستیک، حفظ ویژگی فنی، نگهداری برای جلوگیری از فسادپذیری مواد غذایی و … مهارت ماست. ما دیجیتال مارکتینگ را اهرمی برای حفاظت و توسعه برندها می­دانیم.

طراحی گرافیک استودیو فهار
چاپ و بسته بندی استودیو فهار
عکس و فیلم استودیو فهار
دیجیتال مارکتینگ استودیو فهار
مشاوره برندینگ استودیو فهار