نمونه کارهای طراحی کاتالوگ

کاتالوگ‌ها، فروشنده­های آفلاینی هستند که با انتقال داده­‌های ضروری، سبب افزایش حجم فروش م­ی‌شوند. کاتالوگ‌ها می­توانند برای وسایل هوشمند، اینتراکتیو و تعاملی طراحی شوند و ابزارهای بازاریابی مستقیمی هستند که هزینه معقول و نرخ بازگشت سرمایه مناسبی دارند. طراحی و عکاسی تبلیغاتی به همراه کپی ­رایت­ می‌توانند یک کاتالوگ ماندگار بسازند.