نمونه کارهای عکاسی تبلیغاتی

با عکاسی تبلیغاتی می‌توان یک مفهوم، حس یا ایده فانتری را به یک تصویر تبدیل کرد که در بیلبوردها بدرخشد، در یک کاتالوگ، در مخاطب ایجاد نیاز کند و یا یک گُل سرسبد یک کمپین باشد.  عکاسان تبلیغاتی، نویسندگانی هستند که داستان کسب و کارها را با تنها با یک عکس، بازگو می‌کنند.