بازاریابی دیجیتال و راه کارهای شناخت آن

بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ استفاده از قدرت ابزارهای آنلاین برای مارکتینگ است. در دیجیتال مارکتینگ فاصله شما با یک مشتری کمتر از یک کلیک، فرم تماس، پرداخت موفق و شاید چند پیکسل است و هزینه جذب هر مشتری می‌تواند یک چندم هزینه طراحی یک پست، تایپ چند کاراکتر و ارسال یک پست است. بازاریابی …

بازاریابی دیجیتال و راه کارهای شناخت آن ادامه مطلب »