استاپ موشن

استاپ موشن یک مدلی از پویا نمایی است که مدل ثابت کمی حرکت می کند و با دوربین ثابت از هر فریم عکسبرداری می‌شود. پشت هم قرار دادن چنین فریم‌هایی حرکت را به بیننده القا می‌کند.