سمپلینگ

سمپلینگ یکی از تکنیک‌های BTL پروموشن است که برای معرفی محصولات یک برند انجام می‌شود. سمپلینگ برای کسب و کارهای مختلف می‌تواند به صورت لحظه‌ای یا همراه باشد. سمپلینگ می تواند یک شات کوچک از آبمیوه، ارائه سیم‌کارت رایگان توسط یک شرکت ارتباطی، یا ارائه یک محصول آموزشی باشد. برای اجرای سمپلینگ باید از پروموتورها و سمپلرهای حرفه‌ای استفاده کنید که زبان بدن و قدرت ارتباط بالایی داشته باشند.