پروموشن

پروموشن را می¬توان یک دوره کوتاه پرفشار از یک پروسه تبلیغاتی دانست که معمولاً برای آگاهی از برند اتفاق می‌اُفتد در واقع پروموشن نقطه عطف یک برند است که استراتژی و تکنیک‌های پروموشن با توجه به وضعیت فعلی برند با استفاده از روش‌های خلاقانه برای جلب توجه، معرفی خدمات، لانچ محصول و یا حتی فروش سَلَف صورت می‌گیرد. در پروموشن‌ها شما می‌توانید هنجارشکن باشید یا آنقدر متفاوت باشید که بعدها در کلاس‌های آموزشی بازاریابان شما را به عنوان نمونه موفق مثال بزنند! در پروموشن‌ها، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و همه تکنیک‌های تبلیغاتی دومینو می‌شوند تا شما به هدف خود برسید!