ویدیو های شخصی سازی شده

هر کسب و کاری با توجه به هدفی که برای خود تعریف کرده است می‌تواند از روش‌های متفاوتی از محتوای ویدئویی استفاده کند که تلفیقی از روش‌های مختلف است.