ویدیو دمو

در این نوع از ویدئو نحوه استفاده از یک محصول جدید به نمایش در خواهد آمد. نحوه چگونه کار کردن با یک نرم افزار یا استفاده از یک محصول فیزیکی را می‌توان در قالب این نوع ویدئو نمایش داد.