خلق نشان تجاری

نشان تجاری یا لوگو، نماینده خاموش یک شرکت است. برای خلق نشان تجاری نیاز به دید استراتژیک و شناخت نسبی از یک صنعت یا کسب و کار با در نظر گرفتن مخاطبان، روانشناسی رنگ، هزینه‌های چاپ به خاطر رنگ‌های ویژه، قابلیت خلق، حفاظت و توسعه است. برای تغییر نشان تجاری باید تغییرات را بسیار به آرامی انجام داده و لوگو باید قابلیت حضور در فیوآیکون سایت، پروفایل‌ شبکه‌های ‌اجتماعی، بنرها و بیلبوردها را داشته باشد. لوگو یک راوی تصویری کوچک است که داستان کسب و کار شما را باید فقط در یک نگاه، انتقال دهد و اولین شانس تاثیر در مخاطبان را می‌توان با لوگو رقم زد.